کاندید 4 جایزه
مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (1)
2005 ...el burdel de Jelen... ...el burdel de Jelen... ( فیلم کوتاه )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (4)
مخفی مخفی نمایش نمایش خودش (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (4)

" معرفی David Alonso " بدون دیدگاه.