کاندید 1 جایزه
مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (13)
2013 Panorama Panorama ( سریال )
 

2012 Dispatches Dispatches ( سریال )
 

2008 Reverb Reverb ( فیلم )
 

2007 Taking Liberties Taking Liberties ( فیلم )
 

2006 Nina Nina's Heavenly Delights ( فیلم )
 

2006 A Woman in Winter A Woman in Winter ( فیلم )
 

2005 Bob der Butler Bob der Butler ( فیلم )
 

2004 Feedback Feedback ( فیلم )
 

2004 The Purifiers The Purifiers ( فیلم )
 

2003 16 Years of Alcohol 16 Years of Alcohol ( فیلم )
 

2002 Love Life Love Life ( فیلم )
 

2001 Randall Randall's Flat ( فیلم )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (8)
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش خودش (2)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (7)
مخفی مخفی نمایش نمایش دست اندرکار (2)

" معرفی Chris Atkins " بدون دیدگاه.