مشهور در فیلم های :

Die Trauzeugen Channel Ten Reporter
(2011)
(2017)
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (2)
2018 Reich und schön Reich und schön ( سریال )
در نقش J.J.

2011 Die Trauzeugen Die Trauzeugen ( فیلم )
در نقش Channel Ten Reporter

مخفی مخفی نمایش نمایش خودش (17)
مخفی مخفی نمایش نمایش قطعه آرشیو (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش دست اندرکار (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (2)

" معرفی Angela Bishop " بدون دیدگاه.