مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (1)
1993 Cannibal Massacre Cannibal Massacre ( ویدئو )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (2)
مخفی مخفی نمایش نمایش خودش (2)
مخفی مخفی نمایش نمایش قطعه آرشیو (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (4)

" معرفی Antonio Blanco " بدون دیدگاه.