مشهور در فیلم های :

(1998)
(1999)
Robot Wars Himself
(2000)
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (7)
1999 Five: Slam Dunk (Da Funk) Five: Slam Dunk (Da Funk) ( فیلم )
در نقش J Brown

1998 Five: It Five: It's the Things You Do ( فیلم )
در نقش J Brown

1998 Five: Until the Time Is Through Five: Until the Time Is Through ( فیلم )
در نقش J Brown

1998 Five: Everybody Get Up Five: Everybody Get Up ( فیلم )
در نقش J Brown

1998 Five: Got the Feelin Five: Got the Feelin' ( فیلم )
در نقش J Brown

1998 Five: When the Lights Go Out (U.S. Version) Five: When the Lights Go Out (U.S. Version) ( فیلم )
در نقش J Brown

1998 Five: When the Lights Go Out (U.K. Version) Five: When the Lights Go Out (U.K. Version) ( فیلم )
در نقش J Brown

مخفی مخفی نمایش نمایش خودش (22)
مخفی مخفی نمایش نمایش قطعه آرشیو (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش موسیقی متن (6)

" معرفی J. Brown " بدون دیدگاه.