مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (4)
1995 Belle Époque Belle Époque ( مینی سریال )
 

1994 A Wind from Wyoming A Wind from Wyoming ( فیلم )
 

1981 Black Mirror Black Mirror ( فیلم )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (3)
مخفی مخفی نمایش نمایش خودش (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (1)

" معرفی Nardo Castillo " بدون دیدگاه.