مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (5)
2001 Antimoz iverieli Antimoz iverieli ( فیلم )
 

1990 Spirali Spirali ( مینی سریال )
 

1985 Bagrationi Bagrationi ( فیلم )
 

1979 Tsinaparta mitsa Tsinaparta mitsa ( فیلم )
 

1972 Gazapkhulis sagamo Gazapkhulis sagamo (TV Short)
 

مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (23)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (1)

" معرفی Giuli Chokhonelidze " بدون دیدگاه.