مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (4)
2018 3 Tickets to Paradise 3 Tickets to Paradise ( فیلم )
در نقش Bert Riddley

2005 Miracle at Sage Creek Miracle at Sage Creek ( فیلم )
در نقش Sheriff

1997 Switchback Switchback ( فیلم )
در نقش Engineer

1995 Under Siege 2: Dark Territory Under Siege 2: Dark Territory ( فیلم )
در نقش Train Consultant

مخفی مخفی نمایش نمایش خودش (2)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش دست اندرکار (8)

" معرفی James Clark " بدون دیدگاه.