مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (7)
1969 La désirade La désirade ( فیلم )
 

1966 L L'or et le plomb ( فیلم )
 

1965 Escalier sur cour Escalier sur cour ( فیلم کوتاه )
 

1964 Le rond-point des impasses Le rond-point des impasses ( فیلم کوتاه )
 

1962 Jeanne et Jacques Jeanne et Jacques ( فیلم کوتاه )
 

1962 L L'éveil ( فیلم کوتاه )
 

1962 La naturalisée La naturalisée ( فیلم کوتاه )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (8)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (7)
مخفی مخفی نمایش نمایش دست اندرکار (1)

" معرفی Alain Cuniot " بدون دیدگاه.