مشهور در فیلم های :

(2002)
The Fighter Mike 'Machine Gun' Mungin
(2010)
Rage and Honor Alley Thug
(1992)
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (17)
2019 Çiçero Çiçero ( فیلم )
در نقش Adolf Hitler

2010 The Fighter The Fighter ( فیلم )
در نقش Mike 'Machine Gun' Mungin

2009 The Cleaner The Cleaner ( سریال )
در نقش Deuce

2007 Children of Wax Children of Wax ( فیلم )
در نقش Blind Joe

2003 N.B.T. N.B.T. ( فیلم )
در نقش Gerald

2003 Der menschliche Makel Der menschliche Makel ( فیلم )
در نقش Boxer

2002 CSI: Crime Scene Investigation CSI: Crime Scene Investigation ( سریال )
در نقش LaRoi Steele

2002 Redemption Redemption ( ویدئو )
در نقش Junior

2000 Resurrection Blvd. Resurrection Blvd. ( سریال )
در نقش Antoine Garrison

1993 Kung Fu: The Legend Continues Kung Fu: The Legend Continues ( سریال )
در نقش Jake Hudson

1992 Rage and Honor Rage and Honor ( فیلم )
در نقش Alley Thug

1992 Final Impact Final Impact ( فیلم )
در نقش 1st Fighter

1992 Bloodfist III: Forced to Fight Bloodfist III: Forced to Fight ( فیلم )
در نقش Champ

1991 Bloodmatch Bloodmatch ( فیلم )
در نقش Dwayne Ryan

1988 Soft Soap Soft Soap ( فیلم داستانی )
 

1986 Above the Law Above the Law ( فیلم )
در نقش Black Assassin

1986 No Retreat, No Surrender No Retreat, No Surrender ( فیلم )
در نقش Frank Peters

مخفی مخفی نمایش نمایش خودش (3)
مخفی مخفی نمایش نمایش قطعه آرشیو (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش دست اندرکار (2)

" معرفی Peter Cunningham " بدون دیدگاه.