مشهور در فیلم های :

Relic Hunter Reporter
(2002)
Hay alguien ahí Nieves Bruc
(2010)
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (44)
2018 Cuéntame Cuéntame ( سریال )
در نقش Ada Ferrer

2018 El último invierno El último invierno ( فیلم )
 

2017 Centro médico Centro médico ( سریال )
 

2017 Money Heist Money Heist ( سریال )
 

2016 Carne Carne ( فیلم کوتاه )
در نقش Rosa

2015 Paranoid Girls Paranoid Girls ( فیلم )
در نقش Diana

2015 El Partido El Partido ( سریال )
در نقش Jueza

2014 En apatía En apatía ( فیلم )
در نقش Lucia

2013 Jazmín Jazmín ( فیلم کوتاه )
در نقش Madre

2013 La que se avecina La que se avecina ( سریال )
 

2012 ¿Acaso no me quieres? ¿Acaso no me quieres? ( فیلم کوتاه )
در نقش Carmen

2012 El aprovechamiento industrial de los cadáveres El aprovechamiento industrial de los cadáveres ( فیلم کوتاه )
در نقش Viuda

2012 Hold Up! Hold Up! ( فیلم )
در نقش Enfermera

2011 The Great Croton The Great Croton ( فیلم )
 

2010 Hay alguien ahí Hay alguien ahí ( سریال )
در نقش Nieves Bruc

2009 Un golpe de suerte Un golpe de suerte ( سریال )
در نقش Lourdes

2008 Fuera de lugar Fuera de lugar ( سریال )
 

2007 Cuerpo a la carta Cuerpo a la carta ( فیلم داستانی )
در نقش Irene

2007 Atasco en la nacional Atasco en la nacional ( فیلم )
در نقش Begoña

2007 La dársena de poniente La dársena de poniente ( سریال )
در نقش Luisa

2006 Mis adorables vecinos Mis adorables vecinos ( سریال )
 

2006 Hospital Central Hospital Central ( سریال )
در نقش Marta Juste / Compañera de viaje de Vilches

2006 Love in Difficult Times Love in Difficult Times ( سریال )
در نقش Matilde

2005 El auténtico Rodrigo Leal El auténtico Rodrigo Leal ( سریال )
در نقش Susana

2005 La semana que viene (sin falta) La semana que viene (sin falta) ( فیلم )
در نقش Sole

2005 Lobos Lobos ( سریال )
 

2004 El comisario El comisario ( سریال )
 

2004 Ana y los 7 Ana y los 7 ( سریال )
 

2003 Aquí no hay quien viva Aquí no hay quien viva ( سریال )
در نقش Beatriz

2003 Stormy Weather Stormy Weather ( فیلم )
در نقش Chica galería

2002 The Stone Raft The Stone Raft ( فیلم )
در نقش Reportero de TV Espana

2002 Esta noche, no Esta noche, no ( فیلم )
در نقش Sara

2002 Periodistas Periodistas ( سریال )
 

2002 Relic Hunter Relic Hunter ( سریال )
در نقش Reporter

2001 Soberano, el rey canalla Soberano, el rey canalla ( فیلم کوتاه )
در نقش Raquel

2001 Al salir de clase Al salir de clase ( سریال )
در نقش Ivana / Vecina

2000 Fill Me with Life Fill Me with Life ( فیلم )
در نقش Reportera

1999 Se buscan fulmontis Se buscan fulmontis ( فیلم )
در نقش Ayudante del jefe de personal del Grupo Bancario

1999 La fuente amarilla La fuente amarilla ( فیلم )
 

1998 Pápa Piquillo Pápa Piquillo ( فیلم )
در نقش Luisa - adulta

1998 Nada en la nevera Nada en la nevera ( فیلم )
در نقش Bailarina

1998 Der Blick des Anderen Der Blick des Anderen ( فیلم )
 

1997 La casa de los líos La casa de los líos ( سریال )
در نقش Miss Yanes

مخفی مخفی نمایش نمایش خودش (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (44)

" معرفی Bárbara de Lema " بدون دیدگاه.