برنده 1 جایزه ، کاندید 2 جایزه
مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (14)
2010 GSN Live GSN Live ( سریال )
 

2006 I I've Got a Secret ( سریال )
 

2004 ALF ALF's Hit Talk Show ( سریال )
 

2003 The New Tom Green Show The New Tom Green Show ( سریال )
 

2000 The Cindy Margolis Show The Cindy Margolis Show ( سریال )
 

1999 It It's Christopher Lowell ( سریال )
 

1995 The Dennis Prager Show The Dennis Prager Show ( سریال )
 

1993 Jerry Springer Jerry Springer ( سریال )
 

1984 The Bob Braun Show The Bob Braun Show ( سریال )
 

1984 Midwest Hayride Reunion Show Midwest Hayride Reunion Show ( فیلم داستانی )
 

1983 Sally Jessy Raphael Sally Jessy Raphael ( سریال )
 

1983 At Night with Braun and Company At Night with Braun and Company (قسمت ویژه سریال)
 

1978 Kids Are People, Too Kids Are People, Too ( سریال )
 

The Mike Douglas Show The Mike Douglas Show ( سریال )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش خودش (3)

" معرفی Burt Dubrow " بدون دیدگاه.