مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (15)
2010 The Adventures of Dudley the Dragon The Adventures of Dudley the Dragon ( سریال )
در نقش Dudley

2008 Little Mosque on the Prairie Little Mosque on the Prairie ( سریال )
در نقش Bear Mascot

2003 Street Time Street Time ( سریال )
در نقش U.S. Marshal

2002 Chasing Cain: Face Chasing Cain: Face ( فیلم داستانی )
در نقش Hastings

2002 Queer as Folk Queer as Folk ( سریال )
در نقش Cop

1999 Strange Justice Strange Justice ( فیلم داستانی )
در نقش Jason

1999 Free Fall Free Fall ( فیلم )
در نقش Flight Controller Dawson

1997 Day Pass Day Pass ( فیلم کوتاه )
در نقش Cop

1996 Kung Fu: The Legend Continues Kung Fu: The Legend Continues ( سریال )
در نقش Officer Cross

1994 Trapped in Paradise Trapped in Paradise ( فیلم )
در نقش Cop #2

1993 Class of Class of '96 ( سریال )
در نقش Frat Brother #2

1992 Kung Fu: The Legend Continues Kung Fu: The Legend Continues ( فیلم داستانی )
در نقش Cross

1991 Rin Tin Tin: K-9 Cop Rin Tin Tin: K-9 Cop ( سریال )
 

1989 The Mario Lanza Story The Mario Lanza Story ( فیلم کوتاه )
در نقش Mario Lanza

1988 War of the Worlds War of the Worlds ( سریال )
در نقش Hancock

مخفی مخفی نمایش نمایش خودش (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (2)

" معرفی Kirk Dunn " بدون دیدگاه.