کاندید 2 جایزه
مشهور در فیلم های :

()
()
()
()
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (2)
2012 Journal d Journal d'un montage ( فیلم )
 

2000 La case de l La case de l'oncle Doc ( سریال )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (1)

" معرفی Annette Dutertre " بدون دیدگاه.