مشهور در فیلم های :

(1984)
Babylon Wolf
(1980)
Burning an Illusion Chamberlain
(1981)
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (1)
1994 Get Up, Stand Up Get Up, Stand Up ( سریال )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (18)
مخفی مخفی نمایش نمایش خودش (1)

" معرفی Malcolm Frederick " بدون دیدگاه.