مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (4)
1989 Danger Zone II: Reaper Danger Zone II: Reaper's Revenge ( فیلم )
 

1988 Vampire at Midnight Vampire at Midnight ( فیلم )
 

1987 The Danger Zone The Danger Zone ( فیلم )
 

1982 Flush Flush ( فیلم )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (2)
مخفی مخفی نمایش نمایش موسیقی متن (2)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (6)

" معرفی Tom Friedman " بدون دیدگاه.