کاندید 2 جایزه
مشهور در فیلم های :

One Foot in the Grave Advert director
(2000)
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (2)
Speechless Speechless ( سریال )
 

2016 Speechless Television Speechless Television ( سریال )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (45)
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش خودش (5)
مخفی مخفی نمایش نمایش قطعه آرشیو (2)
مخفی مخفی نمایش نمایش دست اندرکار (6)
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (1)

" معرفی Christine Gernon " بدون دیدگاه.