مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (3)
1985 Lugosi: The Forgotten King Lugosi: The Forgotten King ( فیلم داستانی )
 

1984 The Making of The Stooges The Making of The Stooges ( فیلم داستانی )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (2)
مخفی مخفی نمایش نمایش خودش (2)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش دست اندرکار (1)

" معرفی Mark Gilman Jr. " بدون دیدگاه.