مشهور در فیلم های :

The Voice of Love La cameriera della contessa
(1946)
Hundert Jahre Liebe The Snob Girl
(1954)
فیلم های این هنرمند :
پرش به : بازیگر | بازیگر
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (39)
1955 Disperato addio Disperato addio ( فیلم )
 

1955 I pappagalli I pappagalli ( فیلم )
 

1954 Addio mia bella signora Addio mia bella signora ( فیلم )
در نقش Clara

1954 Die Gaunerparade Die Gaunerparade ( فیلم )
در نقش Doris' Friend

1954 Dirnentragödie Dirnentragödie ( فیلم )
در نقش The Maid at 'Pensione Iris'

1954 Cose da pazzi Cose da pazzi ( فیلم )
در نقش The Fashion Designer - a Patient

1954 Hundert Jahre Liebe Hundert Jahre Liebe ( فیلم )
در نقش The Snob Girl

1953 Matrimonial Agency Matrimonial Agency ( فیلم )
در نقش Anna

1953 The Life and Music of Giuseppe Verdi The Life and Music of Giuseppe Verdi ( فیلم )
در نقش Berberina Streppono

1953 One of Those One of Those ( فیلم )
در نقش Silvia

1953 Neapolitans in Milan Neapolitans in Milan ( فیلم )
در نقش Rosetta

1953 Lulù Lulù ( فیلم )
در نقش The venitian maid

1952 Ragazze da marito Ragazze da marito ( فیلم )
در نقش Signora Rosa

1952 Mademoiselle Gobete Mademoiselle Gobete ( فیلم )
در نقش Sofia, la cameriera

1952 The Woman Who Invented Love The Woman Who Invented Love ( فیلم )
در نقش Malvina

1952 Torment of the Past Torment of the Past ( فیلم )
در نقش La cameriera di Florette

1952 Viva il cinema! Viva il cinema! ( فیلم )
 

1951 Free Escape Free Escape ( فیلم )
در نقش Rosetta

1951 Stasera sciopero Stasera sciopero ( فیلم )
در نقش Anna

1951 Tragic Serenade Tragic Serenade ( فیلم )
در نقش Zia di Margherita

1951 Canzone di primavera Canzone di primavera ( فیلم )
در نقش Maria

1951 Morgen ist ein anderer Tag Morgen ist ein anderer Tag ( فیلم )
در نقش Linda

1950 Totò als Scheich Totò als Scheich ( فیلم )
در نقش Lulù

1950 Side Street Story Side Street Story ( فیلم )
در نقش La moglie del ragionier Spasiani

1950 Süßer Reis Süßer Reis ( فیلم )
در نقش Carletta

1950 Il vedovo allegro Il vedovo allegro ( فیلم )
در نقش La dottoressa

1949 The Emperor of Capri The Emperor of Capri ( فیلم )
در نقش Lucia

1949 The Firemen of Viggiu The Firemen of Viggiu ( فیلم )
در نقش Pomponia

1949 Fabiola Fabiola ( فیلم )
 

1947 L L'apocalisse ( فیلم )
 

1947 The Captain The Captain's Daughter ( فیلم )
در نقش Palaska

1947 La primula bianca La primula bianca ( فیلم )
در نقش Amica del Capo Banda

1946 Peddlin Peddlin' in Society ( فیلم )
در نقش Anna, la cameriera

1946 Le vie del peccato Le vie del peccato ( فیلم )
در نقش Carla Pinna

1946 Partenza ore 7 Partenza ore 7 ( فیلم )
در نقش Lucy D'Orsay

1946 The Voice of Love The Voice of Love ( فیلم )
در نقش La cameriera della contessa

1945 Die Nöte des Signor Travet Die Nöte des Signor Travet ( فیلم )
در نقش Brigida

1945 Il ratto delle sabine Il ratto delle sabine ( فیلم )
در نقش Paolina

مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (39)

" معرفی Laura Gore " بدون دیدگاه.