مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (3)
1998 McPhail Gadsby McPhail Gadsby ( سریال )
 

1983 Rabbiter Rabbiter's Rest ( سریال )
 

1980 McPhail & Gadsby McPhail & Gadsby ( سریال )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (4)
مخفی مخفی نمایش نمایش دست اندرکار (1)

" معرفی John Lye " بدون دیدگاه.