کاندید 1 جایزه
مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (5)
1995 Words from Jerusalem Words from Jerusalem ( سریال )
در نقش Poet

1993 The World of Eric Carle The World of Eric Carle ( فیلم )
در نقش Narrator

1978 The Rutles: All You Need Is Cash The Rutles: All You Need Is Cash ( فیلم داستانی )
در نقش Roger McGough - Liverpool Poet

1972 Plod Plod ( فیلم کوتاه )
در نقش Poet

1967 Sat Sat'day While Sunday ( سریال )
در نقش Narrator

مخفی مخفی نمایش نمایش خودش (37)
مخفی مخفی نمایش نمایش قطعه آرشیو (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش موسیقی متن (3)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (9)

" معرفی Roger McGough " بدون دیدگاه.