Henri Nathansenمشهور در فیلم های :

(1992)
(1964)
فیلم های این هنرمند :
پرش به : نویسنده
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (3)
1992 Sofie Sofie ( فیلم )
 

1964 Affæren Affæren ( فیلم داستانی )
 

1963 Indenfor murene Indenfor murene ( فیلم داستانی )
 

" معرفی Henri Nathansen " بدون دیدگاه.