فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (1)
1987 Fight for Life Fight for Life ( فیلم داستانی )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (1)

" معرفی Tom Nesi " بدون دیدگاه.