مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (6)
2009 Something Blue Something Blue ( فیلم )
 

2005 The Negotiation The Negotiation ( فیلم کوتاه )
 

2004 The Bike Ride The Bike Ride ( فیلم کوتاه )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (6)
مخفی مخفی نمایش نمایش خودش (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (3)
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (6)

" معرفی Lesley Paterson " بدون دیدگاه.