مشهور در فیلم های :

(1986)
(2011)
Lexx: The Dark Zone Stories 790 Robot / Squish / Cluster Lizard
(1997)
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (18)
2018 The Magic Lantern The Magic Lantern ( فیلم کوتاه )
در نقش Carousel Man

2018 Miss Persona Miss Persona ( سریال )
در نقش Brandon Bear

2015 Beauty and the Beast Beauty and the Beast ( سریال )
در نقش Maitre D'

2012 Saving Hope Saving Hope ( سریال )
در نقش Dawn's lawyer

2012 Murdoch Mysteries Murdoch Mysteries ( سریال )
در نقش Professor Alger Greenwood

2011 Air Emergency Air Emergency ( سریال )
در نقش John Doherty

2011 The Case for Christmas The Case for Christmas ( فیلم داستانی )
در نقش Dr. Evans

2011 Alfredo Tomato Alfredo Tomato ( سریال )
در نقش Alfredo Tomato

2010 Highschool Halleluja Highschool Halleluja ( سریال )
در نقش Dennis

2010 Casino Jack Casino Jack ( فیلم )
در نقش Senator Jarvis

2009 Degrassi: The Next Generation Degrassi: The Next Generation ( سریال )
در نقش Driving Examiner

2008 The Mighty Jungle The Mighty Jungle ( سریال )
در نقش Bruce

2005 1-800-Missing 1-800-Missing ( سریال )
در نقش Pharmacist

2000 Emily of New Moon Emily of New Moon ( سریال )
در نقش Thelonius Grand

1999 The Industry The Industry ( سریال )
در نقش Alligator puppeteer / Frank

1997 Lexx: The Dark Zone Stories Lexx: The Dark Zone Stories ( مینی سریال )
در نقش 790 Robot / Squish / Cluster Lizard

1997 Black Harbour Black Harbour ( سریال )
در نقش Constable Doug

1987 Die Fraggles Die Fraggles ( سریال )
در نقش Muppet Performer / Fergus Fraggle / Bailiff Doozer / ...

مخفی مخفی نمایش نمایش دست اندرکار (4)

" معرفی Mike Petersen " بدون دیدگاه.