مشهور در فیلم های :

()
The Endurance Frank Worsley
(2000)
فیلم های این هنرمند :
پرش به : خودش | نویسنده
مخفی مخفی نمایش نمایش خودش (4)
2000 The Endurance The Endurance ( فیلم )
در نقش Frank Worsley

1985 The Occult Experience The Occult Experience ( فیلم )
در نقش Narrator

1980 Pond Zero Pond Zero ( فیلم )
در نقش Himself - Commentator

1976 The Living Goddess The Living Goddess ( فیلم )
در نقش Himself - Narrator

مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (2)

" معرفی Paul Ricketts " بدون دیدگاه.