فیلم های این هنرمند :
پرش به : خودش | قطعه آرشیو
مخفی مخفی نمایش نمایش خودش (3)
1974 The NewsCenter The NewsCenter ( سریال )
در نقش Himself - NY Reporter

1967 New York Illustrated New York Illustrated ( سریال )
در نقش Himself - Narrator

1962 Chet Huntley Reporting Chet Huntley Reporting ( سریال )
در نقش Himself - NBC Reporter

مخفی مخفی نمایش نمایش قطعه آرشیو (2)

" معرفی Bill Ryan " بدون دیدگاه.