مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (1)
1974 A Knife for the Ladies A Knife for the Ladies ( فیلم )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (5)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (1)

" معرفی Robert Shelton " بدون دیدگاه.