مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (6)
1983 American Playhouse American Playhouse ( سریال )
 

1960 Play of the Week Play of the Week ( سریال )
 

1960 The Master Builder The Master Builder ( فیلم داستانی )
 

1959 The St. Louis Bank Robbery The St. Louis Bank Robbery ( فیلم )
 

1955 Omnibus Omnibus ( سریال )
 

1955 Windows Windows ( سریال )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش دست اندرکار (1)

" معرفی John Stix " بدون دیدگاه.