مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (7)
2017 Faoueyia Faoueyia ( فیلم )
 

2014 Odos Iridos Odos Iridos ( فیلم )
 

2013 At the Pharmacy At the Pharmacy ( فیلم )
 

2012 Katinoula Katinoula ( فیلم )
 

1999 Protou skoteiniasei Protou skoteiniasei ( فیلم کوتاه )
 

1995 O agnostos O agnostos ( فیلم کوتاه )
 

1988 Prooimio Prooimio ( فیلم کوتاه )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (15)
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (4)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (4)
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (4)

" معرفی Myrna Tsapa " بدون دیدگاه.