مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (3)
2007 Cold Blood Canyon Cold Blood Canyon ( فیلم )
 

2000 The Bogus Witch Project The Bogus Witch Project ( فیلم داستانی )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (5)
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (3)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (5)

" معرفی Alec Tuckman " بدون دیدگاه.