مشهور در فیلم های :

Jane the Virgin Detective Oliva
(2016)
Hand of God Chairwoman Gloria Vasquez / Chairwoman Vasquez
(2017)
Superstore Girl's Mom
(2017)
The Slowdown Naila Sanchez
(2004)
فیلم های این هنرمند :
پرش به : بازیگر | بازیگر
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (17)
Untitled Rico E. Anderson Sci-Fi/Time Travel Project Untitled Rico E. Anderson Sci-Fi/Time Travel Project ( فیلم داستانی )
در نقش Elise

Firecracker Firecracker ( فیلم کوتاه )
در نقش Olivia

The Festival-The Movie The Festival-The Movie ( فیلم کوتاه )
در نقش Reporter

2017 Planet Planet ( فیلم کوتاه )
در نقش Agent 1

2017 Superstore Superstore ( سریال )
در نقش Girl's Mom

2017 Protecting Tony Protecting Tony ( فیلم کوتاه )
در نقش Marie

2017 Hand of God Hand of God ( سریال )
در نقش Chairwoman Gloria Vasquez / Chairwoman Vasquez

2016 Jane the Virgin Jane the Virgin ( سریال )
در نقش Detective Oliva

2016 I am a #youngworker I am a #youngworker ( فیلم کوتاه )
 

2015 Expectations Day Expectations Day ( فیلم کوتاه )
در نقش Marjorie

2008 Death of an Agent Death of an Agent ( فیلم کوتاه )
در نقش Marissa Perez

2004 The Slowdown The Slowdown ( فیلم کوتاه )
در نقش Naila Sanchez

1998 To Have & to Hold To Have & to Hold ( سریال )
در نقش Hospital Attendant

1997 Diagnosis Murder Diagnosis Murder ( سریال )
در نقش Ms.Koch / Maid

1997 Dogs Dogs ( سریال )
در نقش Waitress

1996 The Crystal Skull The Crystal Skull (Video Game)
 

1996 Dangerous Minds Dangerous Minds ( سریال )
در نقش Pretty Girl #2

مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (17)

" معرفی Carla Vega " بدون دیدگاه.