برنده 2 جایزه ،
مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (11)
1954 Schicksal am Lenkrad Schicksal am Lenkrad ( فیلم )
 

1952 Amore rosso (Marianna Sirca) Amore rosso (Marianna Sirca) ( فیلم )
 

1951 Santa Lucia Luntana Santa Lucia Luntana ( فیلم )
 

1951 La grande rinuncia La grande rinuncia ( فیلم )
 

1950 Die Teufelsschlucht Die Teufelsschlucht ( فیلم )
 

1946 Outcry Outcry ( فیلم )
 

1943 Quelli della montagna Quelli della montagna ( فیلم )
 

1939 Sehnsucht Sehnsucht ( فیلم )
 

1938 Pietro Micca Pietro Micca ( فیلم )
 

1931 Fori imperiali Fori imperiali ( فیلم )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (39)

" معرفی Aldo Vergano " بدون دیدگاه.