کاندید 1 جایزه
مشهور در فیلم های :

Bill & Ted's Excellent Adventure The Three Most Important People In The World
(1989)
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (7)
2009 Fish Mich Fish Mich ( فیلم )
در نقش Fee Waybill

1991 Out of This World Out of This World ( سریال )
در نقش Eddie Cadaver

1989 Bill & Ted Bill & Ted's Excellent Adventure ( فیلم )
در نقش The Three Most Important People In The World

1987 Private Eye Private Eye ( سریال )
در نقش Deejay

1982 Ladies and Gentlemen, the Fabulous Stains Ladies and Gentlemen, the Fabulous Stains ( فیلم )
در نقش Lou Corpse - Vocals for The Metal Corpses

1980 Xanadu Xanadu ( فیلم )
در نقش 80's Rock Singer

1977 Cracking Up Cracking Up ( فیلم )
در نقش Professor Ceedee

مخفی مخفی نمایش نمایش خودش (13)
مخفی مخفی نمایش نمایش موسیقی متن (10)

" معرفی Fee Waybill " بدون دیدگاه.