مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
پرش به : بازیگر | بازیگر
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (4)
2001 Byeoljubu hero Byeoljubu hero ( سریال )
در نقش Hero

2000 Track City Track City ( سریال )
 

1997 Jeonsa Raian Jeonsa Raian ( فیلم )
در نقش Mason

1993 Mueose seuneun mulgeoningo Mueose seuneun mulgeoningo ( فیلم )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (4)

" معرفی Mi-ja Lee " بدون دیدگاه.