مشهور در فیلم های :

True Nightmares Arthur Covell
(2016)
The Reveal Quantrell
(2015)
J. Edgar FBI Agent Special Assistant to Hoover
(2011)
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (3)
2005 The Russian Revolution The Russian Revolution ( فیلم کوتاه )
 

2005 Castro and the Cuban Revolution Castro and the Cuban Revolution ( فیلم )
 

1998 Bug City Bug City ( سریال )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (20)

" معرفی Andrew Schlessinger " بدون دیدگاه.