Holger Ernst


سن :47
متولد : در

برنده 11 جایزه ، کاندید 5 جایزه
مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (3)
2007 FACES [:phases] FACES [:phases] ( فیلم کوتاه )
 

2004 Rain Is Falling Rain Is Falling ( فیلم کوتاه )
 

2003 Natur pur Natur pur ( فیلم کوتاه )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (6)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (5)

" معرفی Holger Ernst " بدون دیدگاه.