برنده 1 جایزه ،
مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (1)
2009 Canal presque Canal presque ( سریال )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش خودش (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (15)

" معرفی Ahmed Hamidi " بدون دیدگاه.