Yaron Ashkenaziمشهور در فیلم های :

()
()
فیلم های این هنرمند :
پرش به : بازیگر
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (3)
2018 Moris Moris ( فیلم )
 

2003 Send Me an Angel Send Me an Angel ( فیلم )
در نقش Adi

2002 BeKetzev HaKetzev BeKetzev HaKetzev ( سریال )
در نقش Moti

" معرفی Yaron Ashkenazi " بدون دیدگاه.