کاندید 1 جایزه
مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (5)
2017 Between a Rock and a Hard Place Between a Rock and a Hard Place ( فیلم کوتاه )
 

2013 Tennis Tennis ( فیلم کوتاه )
 

2011 The Wicker Tree The Wicker Tree ( فیلم )
 

2002 Völuspa Völuspa ( فیلم کوتاه )
 

2002 Bums in the Mist Bums in the Mist ( فیلم )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (3)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (3)

" معرفی Alastair Gourlay " بدون دیدگاه.