مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (1)
1987 Cinecittà 50 Cinecittà 50 ( فیلم )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (2)

" معرفی Vanni Ricottini " بدون دیدگاه.