مشهور در فیلم های :

Poet Heads Brown Rice
(2007)
Solid Gold Gregoire
(2007)
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (3)
2007 Poet Heads Poet Heads ( فیلم )
در نقش Brown Rice

2007 Solid Gold Solid Gold ( فیلم کوتاه )
در نقش Gregoire

2003 Keisha vs. Geisha Keisha vs. Geisha ( فیلم کوتاه )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش خودش (2)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش دست اندرکار (1)

" معرفی Roy Cruz " بدون دیدگاه.