مشهور در فیلم های :

The Substitute Kurt Strand
(2007)
The Escape Deadline - Journalist
(2009)
Protectors - Auf Leben und Tod TV Vært i Deadline
(2009)
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (5)
2016 Follow the Money Follow the Money ( سریال )
در نقش Tv-vært

2009 Protectors - Auf Leben und Tod Protectors - Auf Leben und Tod ( سریال )
در نقش TV Vært i Deadline

2009 The Escape The Escape ( فیلم )
در نقش Deadline - Journalist

2007 The Substitute The Substitute ( فیلم )
در نقش Kurt Strand

2002 Unit One - Die Spezialisten Unit One - Die Spezialisten ( سریال )
در نقش TV Vært

مخفی مخفی نمایش نمایش خودش (7)
مخفی مخفی نمایش نمایش قطعه آرشیو (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (1)

" معرفی Kurt Strand " بدون دیدگاه.