Chi Kui Chowمشهور در فیلم های :

Nightfall Wang's Brother
(2012)
(2002)
فیلم های این هنرمند :
پرش به : بازیگر
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (3)
2012 Nightfall Nightfall ( فیلم )
در نقش Wang's Brother

2002 New Blood New Blood ( فیلم )
 

1999 Yeung gwong ging chaat Yeung gwong ging chaat ( فیلم )
در نقش Jason

" معرفی Chi Kui Chow " بدون دیدگاه.