برنده 1 جایزه ،
مشهور در فیلم های :

Kiss Me Elin, Frida's girlfriend
(2011)
Mankells Wallander Therese / Boxare / Hotellreceptionist
(2010)
(2003)
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (25)
2018 Halvdan Viking Halvdan Viking ( فیلم )
 

2018 Sjölyckan Sjölyckan ( سریال )
 

2018 Greyzone Greyzone ( سریال )
 

The Sandhamn Murders The Sandhamn Murders ( سریال )
 

2018 Astrid Astrid ( فیلم )
 

2017 Modus - Der Mörder in uns Modus - Der Mörder in uns ( سریال )
 

2017 Sunny Side Sunny Side ( فیلم )
 

2016 Flykten till framtiden Flykten till framtiden ( فیلم )
 

2016 I Love You I Love You ( فیلم )
 

2015 Eternal Summer Eternal Summer ( فیلم )
 

2013 Mig äger ingen Mig äger ingen ( فیلم )
 

2013 Crimes of Passion: No More Murders Crimes of Passion: No More Murders ( فیلم داستانی )
 

2013 Crimes of Passion: King Lily of the Valley Crimes of Passion: King Lily of the Valley ( فیلم داستانی )
 

2013 Shed No Tears Shed No Tears ( فیلم )
 

2013 Familjen Holstein-Gottorp Familjen Holstein-Gottorp ( سریال )
 

2012 Solsidan Solsidan ( سریال )
 

2012 Kalla ingenting försent Kalla ingenting försent ( فیلم )
 

2012 Maria Wern, Kripo Gotland Maria Wern, Kripo Gotland ( سریال )
 

2011 Kiss Me Kiss Me ( فیلم )
 

2010 Mankells Wallander Mankells Wallander ( سریال )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (3)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش دست اندرکار (6)
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (3)

" معرفی Josefine Tengblad " بدون دیدگاه.