برنده 1 جایزه ، کاندید 1 جایزه
مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (24)
2004 Kim Possible Kim Possible ( سریال )
 

2002 Little Shepherd Little Shepherd ( فیلم )
 

2002 Clifford the Big Red Dog Clifford the Big Red Dog ( فیلم )
 

1998 The Legend of Su-Ling The Legend of Su-Ling ( ویدئو )
 

1997 Kampung Boy Kampung Boy ( سریال )
 

1997 The Littlest Angel The Littlest Angel ( فیلم )
 

1997 Annabelle Annabelle's Wish ( فیلم داستانی )
 

1995 Red Boots for Christmas Red Boots for Christmas (TV Short)
 

1993 Sonic the Hedgehog Sonic the Hedgehog ( سریال )
 

1993 Shelley Duvall Shelley Duvall's Bedtime Stories ( سریال )
 

1992 My Little Pony Tales My Little Pony Tales ( سریال )
 

1991 Darkwing Duck Darkwing Duck ( سریال )
 

1991 Doug Doug ( سریال )
 

New Kids on the Block New Kids on the Block ( سریال )
 

1990 Tiny Toon Adventures Tiny Toon Adventures ( سریال )
 

1989 Rude Dog and the Dweebs Rude Dog and the Dweebs ( سریال )
 

Dino-Riders Dino-Riders ( سریال )
 

Alvin & the Chipmunks Alvin & the Chipmunks ( سریال )
 

1986 Rambo Rambo ( سریال )
 

1986 Lazer Tag Academy Lazer Tag Academy ( سریال )
 

1985 Punky Brewster Punky Brewster ( سریال )
 

1984 Dragon Dragon's Lair ( سریال )
 

1984 Saturday Supercade Saturday Supercade ( سریال )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش دست اندرکار (15)

" معرفی Sheryl Scarborough " بدون دیدگاه.