مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
پرش به : بازیگر | بازیگر
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (4)
1990 El diablo quiere sexo El diablo quiere sexo ( فیلم )
 

1990 Reto a la muerte Reto a la muerte ( فیلم )
 

1989 Las novias del lechero Las novias del lechero ( فیلم )
 

1986 El caifan del barrio El caifan del barrio ( فیلم )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (4)

" معرفی Irma Cosio " بدون دیدگاه.