مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
پرش به : بازیگر | بازیگر
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (22)
1958 Ay Pepita! Ay Pepita! ( فیلم )
 

1957 Sanga-sangang puso Sanga-sangang puso ( فیلم )
 

1957 Kalyehera Kalyehera ( فیلم )
 

1957 Dalawang ina Dalawang ina ( فیلم )
 

1956 Among tunay Among tunay ( فیلم )
 

1956 Easy ka lang, padre! Easy ka lang, padre! ( فیلم )
 

1956 Ilaw sa karimlan Ilaw sa karimlan ( فیلم )
 

1955 Niña bonita Niña bonita ( فیلم )
در نقش Ms. Reyes

1955 Mariang sinukuan Mariang sinukuan ( فیلم )
 

1954 Dambanang putik Dambanang putik ( فیلم )
 

1954 Donato Donato ( فیلم )
 

1954 Virtuoso Virtuoso ( فیلم )
 

1954 Tucydides Tucydides ( فیلم )
 

1953 Kidlat... ngayon! Kidlat... ngayon! ( فیلم )
 

1952 Isabelita Isabelita ( فیلم )
 

1952 Korea Korea ( فیلم )
 

1951 Dalawang prinsipeng kambal Dalawang prinsipeng kambal ( فیلم )
 

1951 Probinsiyano Probinsiyano ( فیلم )
 

1951 David at Goliath David at Goliath ( فیلم )
 

1950 Kontrabando Kontrabando ( فیلم )
 

1950 Apat na alas Apat na alas ( فیلم )
 

1949 Kampanang ginto Kampanang ginto ( فیلم )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (22)

" معرفی Milagros Naval " بدون دیدگاه.