کاندید 2 جایزه
مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (3)
2013 Portal: Curtain Portal: Curtain ( فیلم )
 

2011 Liturgy: Returner Liturgy: Returner ( فیلم )
 

2011 Twelve Dark Noons Twelve Dark Noons ( فیلم کوتاه )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (3)
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (4)
مخفی مخفی نمایش نمایش دست اندرکار (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (1)

" معرفی Jacqueline Castel " بدون دیدگاه.