مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (1)
2013 Nothing Left But Tears Nothing Left But Tears ( فیلم کوتاه )
در نقش Envy

مخفی مخفی نمایش نمایش خودش (4)
مخفی مخفی نمایش نمایش موسیقی متن (2)

" معرفی Jimmy Ashhurst " بدون دیدگاه.